Zwroty


Wydania papierowe

Jeżeli publikacja papierowa nie była używana, kopiowana lub wykorzystana w inny sposób, można ją zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

Wydania elektroniczne e-book

Zgodnie z prawem nie jest możliwy zwrot e-booka.

„Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta).

Formularz zwrotu można pobrać  tutaj>>>

Zwracaną pozycję należy odesłać wraz dokumentem stanowiącym dowód zakupu w ciągu 14 dni, wówczas otrzymacie Państwo zwrot wartości produktu. W przypadku stwierdzenia utraty wartości, zwrot może być niepełny. Nie zwracamy natomiast kosztów odesłania do nas publikacji. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.

Publikację należy odesłać na adres:

CADvantage

ul. Dzieci Warszawy 48

02-495 Warszawa

Wszystkie pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres e-mail: podreczniki@cadvantage.pl