Regulamin


Regulamin serwisu internetowego


solid-podreczniki.pl – zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez firmę CADvantage za pośrednictwem sieci Internet.

Sklep internetowy prowadzony jest przez CADvantage Paweł Kęska z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa.

NIP 737-197-12-33, REGON:141411314. Firma nie posiada osobowości prawnej.

Wszystkie ceny wyszczególnione w regulaminie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon lub na życzenie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w formularzu zamówienia.

Oferta sprzedaży podręczników dotyczy wyłącznie terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności
– w takim przypadku należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie (tel. +48 22 428 15 10 lub e-mail: podreczniki@cadvantage.pl).

Realizacja zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.solid-podreczniki.pl.

Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie drogą mailową. Również droga mailową otrzymuje informacje o realizacji zamówienia.

Przedpłata

Zamawiający wybierając opcję przedpłaty może wybrać płatność natychmiastową PayU lub przelew tradycyjny na podany rachunek bankowy. Na życzenie wystawiana jest faktura Proforma.
W przypadku nie uregulowania płatności przez klienta w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie to zostanie anulowane.

W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie klient zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą mailową.

Za pobraniem

Wybierając płatność „za pobraniem” w momencie otrzymania zamówienia, następuje jego realizacja.

 

Uwaga! Zamawiający, który wybiera taką formę płatności, zobowiązany jest do odbioru przesyłki. W przypadku, kiedy paczka nie zostanie odebrana w ciągu dwóch tygodni awizowania, następuje zwrot do nadawcy. Zamawiający zostanie wówczas obciążony kosztami dostawy, zwrotu oraz magazynowania.

Jeżeli adresem dostawy jest adres firmowy, należy koniecznie podać oprócz imienia i nazwiska nazwę firmy.

Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie lub od chwili złożenia zamówienia (przy płatności „za pobraniem”).

W uzasadnionych przypadkach firma CADvantage może odmówić realizacji zamówienia.

Wysyłka

Zamawiający podczas wypełniania formularza wybiera formę dostawy. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub do poczkomatów InPost.

Koszty dostawy zgodne z cennikiem podczas składania zamówienia.

Adres dostawy powinien być podany w rzetelny sposób. Jeżeli w adresie są błędy lub pod podanym adresem odbiorca jest nieosiągalny lub z innych przyczyn przesyłka nie może być doręczona, następuje zwrot do nadawcy. Powtórne wysłanie będzie możliwe po powiększeniu pierwotnej kwoty o koszt zwrotu oraz ponownego wysłania.

Reklamacje

Jeżeli publikacja ma wady produkcyjne lub została zniszczona/uszkodzona w trakcie transportu, prosimy o odesłanie wadliwego egzemplarza przesyłką pocztową wraz z dołączoną fakturą lub paragonem i dopiskiem REKLAMACJA.

W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki, niezbędne jest dostarczenie protokołu jej uszkodzenia. W innej sytuacji prosimy o krótki opis przyczyn reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową i przesłana na koszt firmy CADvantage. W sytuacji, gdy wymiana nie będzie możliwa, np. z powodu wyczerpania nakładu, zwrócimy pieniądze.

Zwroty

Jeżeli publikacja papierowa nie była używana, kopiowana lub wykorzystana w inny sposób, można ją zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

Zwrotowi nie podlegają e-booki.

„Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta).

Formularz zwrotu można pobrać tutaj>>>

Zwracaną pozycję należy odesłać wraz dokumentem stanowiącym dowód zakupu w ciągu 14 dni, wówczas otrzymacie Państwo zwrot wartości produktu. W przypadku stwierdzenia utraty wartości, zwrot może być niepełny. Nie zwracamy natomiast kosztów odesłania do nas publikacji. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.

Ochrona danych osobowych

W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest CADvantage. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych w serwisie, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

Postanowienia końcowe

Użytkownik składając zamówienie, automatycznie akceptuje regulamin z wszystkimi jego konsekwencjami. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko w formie pisemnej.