Reklamacje


Jeżeli publikacja ma wady produkcyjne lub została zniszczona/uszkodzona w trakcie transportu, prosimy o odesłanie wadliwego egzemplarza przesyłką pocztową wraz z dołączonym dowodem zakupu i dopiskiem REKLAMACJA na adres:

CADvantage

ul. Dzieci Warszawy 48

02-495 Warszawa

Koszt przesyłki pokrywa CADvantage.

W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki, niezbędne jest dostarczenie protokołu jej uszkodzenia. W innej sytuacji prosimy o krótki opis przyczyn reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową i przesłana na koszt firmy CADvantage. W sytuacji, gdy wymiana nie będzie możliwa, np. z powodu wyczerpania nakładu, zwrócimy pieniądze.

Formularz reklamacji można pobrać  tutaj>>>

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • powód reklamacji
  • dowód zakupu reklamowanego towaru w naszym sklepie (kopia faktury lub paragon, numer zamówienia, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego lub systemu PayU).

Najszybciej jak to możliwe (maksymlnie w ciągu 10 dni roboczych) CADvantage ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

 

Proponujemy kilka możliwości reklamacji:

  • usunięcie wskazanej wady,
  • wymianę towaru na nowy,
  • obniżenie ceny (Klient powinien zaproponować kwotę)
  • odstąpienie od umowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji CADvantage odeśle pełnowartościowy produkt na swój koszt na wskazany przez Nabywcę adres. W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle Towar reklamowany na koszt Klienta, chyba że strony uzgodnią inny odbiór Towaru przez Klienta.

Wszystkie pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres e-mail: podreczniki@cadvantage.pl