Regulamin


Regulamin serwisu internetowego solid-podreczniki.pl – zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez firmę CADvantage za pośrednictwem sieci Internet.

Sklep internetowy prowadzony jest przez CADvantage Paweł Kęska z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa.

NIP 737-197-12-33, REGON:141411314. Firma nie posiada osobowości prawnej.

 

Wszystkie ceny wyszczególnione w regulaminie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon lub na życzenie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w formularzu zamówienia.

Oferta sprzedaży podręczników dotyczy wyłącznie terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności
– w takim przypadku należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie (tel. +48 22 428 15 10 lub e-mail: podreczniki@cadvantage.pl).

 

Realizacja zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.solid-podreczniki.pl.

Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie drogą mailową. Również droga mailową otrzymuje informacje o realizacji zamówienia.

 

Przedpłata

Zamawiający wybierając opcję przedpłaty może wybrać płatność natychmiastową PayU lub przelew tradycyjny na podany rachunek bankowy. Na życzenie wystawiana jest faktura Proforma.
W przypadku nie uregulowania płatności przez klienta w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie to zostanie anulowane.

W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie klient zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą mailową.

 

Za pobraniem

Wybierając płatność „za pobraniem” w momencie otrzymania zamówienia, następuje jego realizacja.

 

Uwaga! Zamawiający, który wybiera taką formę płatności, zobowiązany jest do odbioru przesyłki. W przypadku, kiedy paczka nie zostanie odebrana w ciągu dwóch tygodni awizowania, następuje zwrot do nadawcy. Zamawiający zostanie wówczas obciążony kosztami dostawy, zwrotu oraz magazynowania.

 

Jeżeli adresem dostawy jest adres firmowy, należy koniecznie podać oprócz imienia i nazwiska nazwę firmy.

Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie lub od chwili złożenia zamówienia (przy płatności „za pobraniem”).

W uzasadnionych przypadkach firma CADvantage może odmówić realizacji zamówienia.

Wysyłka

Zamawiający podczas wypełniania formularza wybiera formę dostawy. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszty dostawy zgodne z cennikiem podczas składania zamówienia.

Adres dostawy powinien być podany w rzetelny sposób. Jeżeli w adresie są błędy lub pod podanym adresem odbiorca jest nieosiągalny lub z innych przyczyn przesyłka nie może być doręczona, następuje zwrot do nadawcy. Powtórne wysłanie będzie możliwe po powiększeniu pierwotnej kwoty o koszt zwrotu oraz ponownego wysłania.

 

Reklamacje

Jeżeli publikacja ma wady produkcyjne lub została zniszczona/uszkodzona w trakcie transportu, prosimy o odesłanie wadliwego egzemplarza przesyłką pocztową wraz z dołączoną fakturą lub paragonem i dopiskiem REKLAMACJA.

W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki, niezbędne jest dostarczenie protokołu jej uszkodzenia. W innej sytuacji prosimy o krótki opis przyczyn reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową i przesłana na koszt firmy CADvantage. W sytuacji, gdy wymiana nie będzie możliwa, np. z powodu wyczerpania nakładu, zwrócimy pieniądze.

 

Zwroty

Jeżeli publikacja nie była używana, kopiowana lub wykorzystana w inny sposób, można ją zwrócić bez podania przyczyny w ciągu
14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

Formularz zwrotu można pobrać  tutaj>>>

Zwracaną pozycję należy odesłać wraz dokumentem stanowiącym dowód zakupu w ciągu 14 dni, wówczas otrzymacie Państwo zwrot wartości produktu. W przypadku stwierdzenia utraty wartości, zwrot może być niepełny. Nie zwracamy natomiast kosztów odesłania do nas publikacji. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.

 

Ochrona danych osobowych

W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest CADvantage. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych w serwisie, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

 

Postanowienia końcowe

Użytkownik składając zamówienie, automatycznie akceptuje regulamin z wszystkimi jego konsekwencjami. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko w formie pisemnej.